FORSKNING & UTVIKLING

Prosjekt: Elektrisk vinsj med ultrakompakt drivlinje for krevende dynamikk

I et stadig mer krevende marked, er Norsk industri avhengig av at det utvikles høyteknologiske produkter. En enring fra timekrevende produksjon til teknologikrevende produksjon vil gi Norske skipsverft økt konkurransekraft. Hovedmålet er å utvikle en ultrakompakt elektrisk vinsj med integrerte systemet. En slik vinsj vil ha mange fordeler som bl.a. høyere effektivitet, plassbesparelse og enkel installasjon. I samarbeid med Semcon Devotek har vi utviklet et konsept som i dette prosjektet vil bli utviklet til en skalamodell for testing hos Mechatronic Innovation Lag på Universitetet i Agder (Grimstad).

Se vår introduksjonsvideo for dette prosjektet

For at en vinsj med elektrisk drivverk skal være i stand til å håndtere store krefter ombord på et skip, samtidig som det er krevende dynamikk i laster, må det bl.a. etableres ny kunnskap om:

Hvordan sikrer man tilstrekkelig reaksjonstid i styringssystemet?

Hvordan kan en slik kort reaksjonstid overføres gjennom øvrig mekanikk og system så løsningen takler krefter og hastigheter som kreves uten desktruktive krefter?

Vi ser denne innovasjonen som en revolusjon som vil fornye vinsj-industrien og som skaper grunnlag for etablering av ny produksjon og nye forretningsmuligheter. Prosjektet er i første fase, i neste fase, og som et nytt prosjekt, vil vi arbeide sammen med en vinsjprodusent for å utføre et fullskala prosjekt. Rederier og skipseiere som tar i bruk vår nye teknologi vil se fordeler i teknologien ved plass- og energibesparelser. Plassbesparelser er en god mulighet for å også tenke nytt innen skipsdesign.

FEcreate idemyldrings-tre

Offentlige finansieringspartnere