Flekkefjord Elektro har signert en kontrakt med Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA i Grimstad om levering av en innovativ dynamisk og kompakt elektrisk vinsj som skal brukes til testing på MIL. Kontrakten har en verdi på NOK 3,9 millioner.

Flekkefjord Elektro har de senere årene satset stort på Forskning og Utvikling (FoU). Det hele startet i 2015 med en ide om å utvikle en innovativ, kompakt og dynamisk elektrisk vinsj. Sammen med Semcon Devotek i Kongsberg, gjennomførte Flekkefjord Elektro først et mulighetsstudie med støtte fra VRI-Agder.

Med 3 millioner i støtte fra Regionalt Forskningsfond Agder, har Flekkefjord Elektro fra 2016 forsket på hvordan ny teknologi kan anvendes for å skape dynamiske og kompakte løsninger for elektriske vinsjer. Anvendelse av Silisiumkarbid halvledermateriale til kraftelektronikk har vært sentralt i forskningen og Flekkefjord Elektro har sammen med Universitetet i Agder og Semcon Devotek etablert ny kunnskap blant annet på dette feltet. Flekkefjord Elektro har, sammen med Semcon Devotek, utviklet en kompakt elektromotor med integrert Silisiumkarbid-basert omformer og Patentstyret godkjente nylig Flekkefjord Elektro sin patentsøknad. Det bygges nå 2 motorer hos Combimac BV i Nederland, og elektronikken skal bygges inn i motorene når de kommer til Flekkefjord.

Det nye FoU miljøet som er bygd opp, har fått navnet FE create. Med 2,4 millioner i støtte fra Sørlandets Kompetansefond, har Flekkefjord Elektro bygd opp betydelig kompetanse innen Mekatronikk og Fornybar Energi. En av de ansatte holder nå på med et doktorgradsstudie i samarbeid med UiA og med støtte fra Forskningsrådet sitt Nærings-Phd program. Flekkefjord Elektro har også 3 ansatte med mastergrad innen mekatronikk og fornybar energi og 2 ansatte som holder på med mastergrad innen «Systems Engineering». Sammen med Flekkefjord Elektro sin veletablerte kompetanse på elektro og automasjon, og Simek sin solide mekaniske kompetanse, gir dette et ypperlig grunnlag for utvikling av nye høyteknologiske produkter. Det tette samarbeidet med det akademiske miljøet på UiA og det innovative miljøet hos Semcon Devotek i Kongsberg er helt avgjørende for kompetansebyggingen som nå skjer hos Flekkefjord Elektro.

Med et lån fra Innovasjon Norge, har Flekkefjord Elektro finansiert bygging av en 125kW elektrisk prototype vinsj og pilotering av denne. Produksjonen er godt i gang, både hos Flekkefjord Elektro og hos mange underleverandører i inn- og utland. Elektromotorer bygges i Nederland, kompakte girkasser bygges hos Katsa Oy i Finland, elektronikk bygges hos Semcon Devotek i Kongsberg og hos Norautron i Horten mens mekanisk arbeid og sammenstilling skal gjøres lokalt i Lister. Einar Øgrey Farsund har allerede levert maskinerte komponenter til de innovative elektromotorene. Flere mekaniske komponenter settes i bestilling og produksjon i løpet av de nærmeste ukene og om ikke lenge vil vinsjene begynne å ta form i Simek sine byggehaller på Sveiga.

Illustrasjon av vinsj som skal leveres til Mechatronics Innovation Lab (MIL)

Illustrasjon av den innovative elektromotoren som integreres i vinsjtrommel.

Flekkefjord Elektro har fått 100 000 i støtte fra Listerfondet til etablering og markedsføring av ny teknologibedrift. I dette arbeidet har Coverks miljøet i Kvinesdal bidratt med Frode Aagedal innen konseptutvikling og representant Lister Nyskaping, Frode Skaren med grafisk design og Einar Rafoss Dunsæd med animasjoner. Med over 70 ansatte er Flekkefjord Elektro en av de største målbedriftene hos Lister Nyskaping. Selskapet har fått hjelp til å komme i kontakt med firma og personer lokalt som har kunnskap og ferdigheter de trengte. Med hjelp fra Lister Nyskaping har Flekkefjord Elektro sin vinsjteknologi blitt koblet til utvikling av høydevindteknologi som Kitemill utvikler og tester på Lista Flyplass.

Lista AWE Center AS ble opprettet i 2017, som et internasjonalt testsenter for høydevind (AWE, Airborn Wind Energy). Siden vinsj-løsninger har en sentral rolle innen høydevind-teknologien, er vinsjtesting en tjeneste som senteret må kunne tilby. AWE forutsetter vinsjer med typisk treig utspoling med stor trekkraft og innspoling med høy hastighet og derfor passer Flekkefjord Elektro sin dynamiske vinsj ypperlig til formålet.

MIL er et sentralt element i UiA’s visjon om å bli et globalt høykompetansesenter for mekatronikk og nye materialer.
MIL er etablert av UiA og vil tilby en rekke testtjenester som enten ikke finnes i dag eller som bare finnes i utlandet. Senteret er ikke knyttet til en bestemt bransje, men henvender seg til et bredt spekter av bransjer og teknologibedrifter – både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Formålet med MIL er for først og fremst og bidra til å styrke innovasjonsevnen i norske teknologibedrifter. Nye og bedre tjenester innen pilottesting vil redusere tiden for markedsintroduksjon av nye produkter og vil derved styrke bedriftenes konkurranseevne. I tillegg vil MIL være et viktig redskap i en omstillingsprosess med fokus på reindustrialisering og teknologioverføring.

MIL vil anvende teknisk kompetanse fra UiA, andre forskningsinstitusjoner, den omkringliggende industri og vil på den måten knytte industri og akademia tettere sammen.

MIL skal ha den kompakte og dynamiske vinsjen i sin «High Force Lab». Vinsjtrommelen inneholder en høyteknologisk ny drivlinje bestående av et meget kompakt variabelt girsystem med elektrisk girskifte og den kompakte elektromotoren med integrert Silisiumkarbid omformer med integrert kontrollsystem. Den miljøvennlige vinsjen har svært høy virkningsgrad og er med sine dynamiske egenskaper spesielt godt egnet for bruk til høydevindkraft som Kitemill tester ut på Lista Flyplass. I leveransen til MIL inngår også 1000V DC-grid med nyutviklede omformere og Li-ion batteripakke fra Delta som Flekkefjord Elektro leverer og bygger opp hos MIL. MIL får da sannsynligvis verdens mest kompakte, dynamiske og energieffektive vinsjløsning i sin «High Force Lab» i Grimstad.

Flekkefjord Elektro har inngått en avtale med MIL om å leie et område for el-vinsj testing i «High Force Lab» på MIL og skal bruke vinsjen MIL kjøper sammen med sin egen identiske prototype vinsj for å teste og verifisere den nye vinsjteknologien. Den kompakte elektromotoren som inngår i vinsjløsningen kan også anvendes til andre formål som for eksempel fremdriftsmaskineri for elektrifiserte og hybride båter. Fasilitetene på MIL vil være ypperlige for å teste mange forskjellige anvendelser av den nye teknologien. Flekkefjord Elektro vil ha med kunder og samarbeidspartnere med ulike behov for å utføre forskjellig testing og utprøving på MIL.

Skattefunn-ordningen, som gir skattefradrag for FoU i bedrift, har i hele perioden vært viktig for finansieringen. Flekkefjord Elektro har fått godkjent 2 avsluttede Skattefunn-prosjekt og benytter seg av ordningen videre fremover for å finansiere FoU.

Illustrasjon av den innovative elektromotoren som integreres i vinsjtrommel.

Pressemelding fra Flekkefjord Elektro AS 03.04.2018